Moving Average

De Moving Average-indicator

De Moving Average is een trend-indicator. De Moving Average-lijn geeft aan hoe het aandeel de afgelopen dagen gemiddeld heeft gepresteerd. Je kunt het aantal dagen naar gelang aanpassen, maar de meest gangbare parameters die technische analisten gebruiken zijn een eenheid van 50 of 200 dagen. Voor het beste gebruik worden deze allebei tegelijkertijd gebruikt. Daar komen we zometeen op.

Eerst is het goed om te weten hoe de lijn van de Moving Average ontstaat. Iedere dag wordt opnieuw een koers berekend waar de Moving Average op komt te staan. Deze koers wordt berekend door de alle slotkoersen van de afgelopen X dagen bij elkaar te tellen en vervolgens te delen door datzelfde aantal dagen. Afhankelijk van welke parameter je gebruikt als aantal dagen, verandert dus ook de formule voor de Moving Average en daarmee de lijn van de Moving Average zelf. De Moving Average-lijnen worden doorgaans afgekort met MA50 (50 dagen) en MA200 (200 dagen).

Bij een eenheid van 50 dagen worden dus alle slotkoersen van de laatste 50 dagen bij elkaar opgeteld en vervolgens gedeeld door 50. Daar komt een waarde uit en die waarde wordt in de grafiek gemarkeerd. Dit gebeurt iedere dag opnieuw met als gevolg dat er iedere dag een nieuwe formule ontstaat (de koersen zijn nooit altijd hetzelfde) met een nieuwe uitkomst. Iedere dag wordt een nieuw punt gemarkeerd. Vervolgens wordt een lijn door al deze punten getrokken. Dat is de Moving Average-lijn, of met andere woorden: een voortschrijdend gemiddelde.

Bij een parameter van 50 dagen is de Moving Average-lijn glooiender dan bij een parameter van 200 dagen. Er worden immers minder dagen meegerekend tot het voortschrijdende gemiddelde Het verloop van de lijn ligt dan dichter bij de werkelijke ontwikkeling van de koers. Bij een parameter van 200 dagen zal de lijn weinig kreukels laten zien ondanks mogelijk serieuze schommelingen in de koers. Een korte piek of dip heeft weinig invloed op het totale gemiddelde.

In het voorbeeld van DSM Koninklijke zijn beide lijnen in actie te zien. De vrijwel ongebogen lijn laat de uitwerking zien van het gemiddelde van de afgelopen 200 dagen en de meer kronkelende lijn is de Moving Average-lijn met een parameter van 50 dagen. Het verschil tussen beide lijnen is duidelijk te zien. Het verschil tussen beide lijnen is niet alleen visueel, maar ook de technische consequenties zijn per lijn verschillend. Zo heeft de Moving Average-lijn op basis van 50 dagen (MA50) eerder korte termijn gevolgen en de Moving Average-lijn van 200 dagen (MA200) meer lange termijneffecten.

De lijnen zullen je nu misschien nog niet zoveel zeggen, omdat je niet weet hoe je ernaar moet kijken om ze te gebruiken. Maar daar ga ik verandering in brengen. Er zijn over het algemeen vier manieren om de Moving Average-lijnen te gebruiken, om ze toe te passen in je trading. Deze vier manieren zijn:

  1. Wanneer een van de lijnen een bocht omhoog of omlaag maakt;
  2. Wanneer een van de lijnen wordt doorkruist door de koers;
  3. Wanneer een bodem op of een top tegen een van de lijnen wordt gevormd;
  4. Wanneer de lijnen elkaar kruisen.

Ik zal de vier manieren behandelen en mijn persoonlijke ervaring hiermee delen.

  1. Wanneer een van de lijnen een bocht omhoog of omlaag maakt.

Het maken van een bocht omhoog of omlaag door een van de lijnen is over het algemeen een redelijk sterk signaal dat een trend omhoog of omlaag gaat. In het voorbeeld hieronder van LucasBols zijn alle vier de varianten en hun gevolgen te zien. Duidelijk is dat de MA50-lijn dichter bij de koers ligt dan de MA200-lijn en dat de gevolgen van een bocht in de MA50 daarmee sneller zijn terug te zien in de ontwikkeling van de koers. De koers krijgt altijd een impuls wanneer een van de lijnen bocht maakt. De koers krijgt een opwaartse impuls als een van de lijnen een bocht omhoog maakt en het krijgt een neerwaartse impuls als de bocht omlaag is.

Bij een bocht in de MA50 is de impuls vaak kortstondiger dan bij een bocht in de MA200. Dat betekent dat een bocht in de MA50 doorgaans een kortere trend aangeeft dan een bocht in de MA200. En toch is het frappant dat een bocht in een van de lijnen een opwaartse of neerwaartse impuls in de koers kan veroorzaken. Want het is juist de ontwikkeling in de koers die verantwoordelijk is voor de beweging van de Moving Average. Eigenlijk is het dus de koers zelf die een bocht in de Moving Average veroorzaakt. En daarmee is het dus de koers zelf die door middel van de Moving Average een impuls kan geven aan zijn eigen trend. Deze paradox geldt overigens voor alle varianten van de Moving Average. Vervolgens zou je kunnen beargumenteren dat dit tot in het oneindige door kan gaan, de koers die zichzelf door middel van de Moving Average oneindig veel impulsen meegeeft. Natuurlijk is de realiteit net even anders, omdat er naast de Moving Average nog tal van andere indicatoren en signalen zijn waar traders op acteren welke een koers in een nieuwe richting kunnen bewegen.

En dat brengt mij meteen bij het laatste punt, want hoe sterk is het signaal van een bocht in de Moving Average nou (ten opzichte van andere signalen)? Zelf acteer ik liever niet op een alleen een bocht in de Moving Average. Ik ben altijd op zoek naar meerdere signalen tegelijkertijd die samen de (nabije) toekomst van de koers kunnen met een hoge mate van waarschijnlijkheid kunnen voorspellen, oftewel confluencepunten. Een bocht in de Moving Average bestempel ik als secundair of tertiair confluencepunt. Over confluencepunten later meer.

2. Wanneer een bodem op of een top tegen een van de lijnen wordt gevormd.

Een tweede signaal op basis van de Moving Average is wanneer de koers een bodem vormt op een van de lijnen of wanneer het een top hiertegen vormt. De Moving Average is een trendindicator, dus de lijnen kunnen ook goed gelden als trendlijnen die de trend in de koers kunnen ondersteunen of in toom kunnen houden.

Een of meer bodems op een van de lijnen houdt in dat de koers steun vindt in de Moving Average-lijn. De koers wordt hierdoor omhooggehouden en iedere keer dat het aandeel of een andere asset hierop landt, put het hier kracht uit. Beleggers willen een Moving Average-lijn maar wat graag aangrijpen om hun kooporders op te plaatsen. Vooral in technisch gedreven assets zoals indices komt dit vaak uit. De Moving Average op 50 dagen is waar regelmatig een dip in de markt wordt opgekocht. In het voorbeeld van de S&P500 is bijvoorbeeld te zien hoe vaak de Moving Average-lijn van 50 dagen wordt gerespecteerd om de koers te ondersteunen. Aangezien de trend niet voor eeuwig in stand kan blijven, is de koers gedoemd om ooit een keer door de lijn heen te vallen. De gevolgen daarvan gaan we hierna behandelen.

Mijn ervaring met bodem op en toppen tegen de Moving Average-lijnen heb ik al laten doorschemeren. Vooral bij technisch gedreven assets worden deze vrij regelmatig gerespecteerd. Dat geldt voor zowel de Moving Average op 50 als op 200 dagen, waarbij dit voor 200 als sterker signaal geldt.. Bij meer fundamenteel gedreven assets, zoals aandelen met een hoge fundamentele waarde, worden de Moving Average-lijnen minder vaak gerespecteerd en worden de bodems en toppen niet precies op en tegen de lijnen gevormd. Een bodem of top op of tegen een van de lijnen geldt voor mij wel als sterk confluencepunt. Voor technisch gedreven assets als primair en voor fundamenteel gedreven assets als secundair/tertiair. Een bodem op een van lijnen bij een technisch gedreven asset kan voor mij een signaal zijn om in te stappen en dit werkt voor meerdere timeframes.

3. Wanneer een van de lijnen wordt doorkruist door de koers.

Het doorkruisen van een van de lijnen door de koers is een signaal dat ik persoonlijk wat lager heb staan op de confluencemeter. Alhoewel ik dit in sommige gevallen wel als sterk signaal beschouw, behandel ik het doorkruisen van een lijn door de koers niet instapsignaal. Daarvoor heb ik toch echt andere signalen nodig die een beter beeld geven van de aanstaande beweging. Daarom beschouw ik dit over het algemeen als secundair of tertiair signaal.

Waar ik het doorkruisen van een lijn door de koers wel een sterk signaal vind, is wanneer er eerder een of meerdere bodems of toppen op of tegen de lijn zijn gemaakt en de koers vervolgens diezelfde lijn doorkruist, de trend breekt als het ware. De Moving Average-lijn gold als trendlijn en met het doorkruisen hiervan door de koers is die trend niet langer in stand. Bij het voorbeeld van de S&P500 hierboven bijvoorbeeld, is het doorkruisen van de lijn door de koers wel een sterk signaal. Hoewel dit een teken is dat de opwaartse trend niet langer in stand is, geldt dit voor mij niet meteen als instapmoment voor een neerwaartse trend. Daarvoor zie ik liever iets meer confirmatie van een nieuwe neerwaartse trend door, in plaats van bodems op de lijn de zetten, nu toppen tegen de lijn te maken. Dat kan in combinatie met een ander primair confluencepunt een sterk signaal zijn voor een instapmoment.

In de grafiek van het aandeel Just Eat TakeAway is bijvoorbeeld te zien dat de Moving Average-lijnen regelmatig worden doorkruist door de koers. Vooral de lijn op 50 dagen is hiervan vaak het slachtoffer. Hieraan verbind ik dan ook geen hele grote gevolgen. De Moving Average-lijn op 200 dagen, echter, wordt doorgaans niet zomaar doorbroken. Een trend is met vrij beslissende mate doorbroken wanneer deze lijn wordt doorkruist door de koers. Dat is mooi te zien in het voorbeeld. De groene lijn wordt doorkruist in de rode cirkel en vervolgens blijft het aandeel hier een lange tijd onder koersen.

Maar nogmaals, het doorkruisen van de lijn door de koers is niet het primaire signaal om in of uit te stappen. Wanneer het aandeel vervolgens toppen maakt tegen deze lijn, zoals in het voorbeeld, is dat wel een teken aan de wand van een nieuwe neerwaartse trend. Dan kun je op zoek gaan naar uitstapmomenten voor longposities of instapmomenten voor shorts.

  1. Wanneer de lijnen elkaar doorkruisen.

Dan het laatste signaal, het doorkruisen van de lijnen van elkaar. Het doorkruisen van de lijnen van elkaar geeft doorgaans een grote trendverschuiving aan. Dit zijn de zogenoemde Golden en Death Crosses. Een Golden Cross is wanneer de Moving Average-lijn van 50 dagen de Moving Average-lijn van 200 van beneden naar boven doorkruist. En een Death Cross is wanneer dit van boven naar beneden gebeurt.

Aan een Golden of Death Cross kunnen grote gevolgen worden gehangen. Een juiste cross is een sterk signaal van een langdurige ommekeer in trend. Ik zeg bewust ‘juiste’ cross, omdat sommige crosses te zwak zijn of te snel teniet worden gedaan om een ommekeer in trend tot stand te brengen. Ik heb het voorbeeld van Just Eat TakeAway nog eens aangehaald om het verschil hiertussen aan de geven. Ik heb de rode cirkel verplaatst van het doorkruisen van de lijn door de koers naar het doorkruisen van de lijn door de andere lijn. In dit geval doorkruist de Moving Average-lijn van 50 dagen die van 200 dagen van boven naar beneden, dus we hebben te maken met een Death Cross. De gevolgen van de Death Cross zijn duidelijk terug te zien in de verdere ontwikkeling van de koers.

Het voorbeeld leent zich ook uitstekend om het verschil aan te geven tussen een juiste en een foutieve cross. Eerder heeft het aandeel namelijk in een duidelijke opwaartse trend gepoogd deze om te keren via een Death Cross. Maar de opwaartse trend bleek te sterk te zijn om via een Death Cross om te keren en al snel volgde een re-cross. De Death Cross werd tenietgedaan via een nieuwe Golden Cross.

Ter afsluiting

Om dit onderwerp af te sluiten wil ik je graag nog een voorbeeld geven van een grafiek waarin alle varianten te herkennen zijn. Het aandeel Regeneron Pharmaceuticals reageert enorm goed op de Moving Average-lijnen. Golden Crosses geven de grote trendverschuivingen aan, bodems op de MA50-lijnen houden een trend in stand of toppen tegen de lijnen houden de trend in toom, het doorkruisen van de MA200-lijn door de koers is een signaal van een aanstaande Golden of Death Cross en bochten omhoog en omlaag duwen de trend in een nieuwe richting. Al met al biedt de Moving Average indicator hele goede mogelijkheden om enerzijds een trend te ontdekken en anderzijds een ommekeer hierin te herkennen.

Vond je dit behulpzaam?

Vond je dit een hulpzaam artikel? In mijn boek ‘Trendtrading – Een winnende strategie‘ heb ik dit en nog veel meer op een rijtje gezet zodat jij zonder enige moeite aan de slag kan op de aandelenmarkt.

Open Whatsapp
1
Hulp nodig?
Heb je een vraag over de producten?
Stel je vraag gerust via Whatsapp!