Dividendbetalingen

Dividendbetalingen

Bedrijven kunnen hun aandeelhouders voor het risico dat zij nemen door te investeren in het bedrijf belonen door aan hen een dividenduitkering te doen. Dit is een percentage van de winst die het bedrijf in het afgelopen kwartaal/halfjaar/jaar heeft gemaakt. Bedrijven keren het dividend op regelmatige basis uit. Doorgaans doen zij ieder kwartaal/halfjaar/jaar een uitkering.

Om het dividend te ontvangen moet je op een bepaald moment in het bezit zijn van het aandeel. Omdat een bedrijf niet alle aandeelhouders naar rato kan belonen voor het bezitten van een aandeel voor een bepaalde periode binnen de dividendperiode, houdt een bedrijf altijd een peildatum aan waarop wordt bepaald aan wie het dividend toekomt. Alle aandeelhouders die op die datum eigenaar zijn van een aandeel zullen op de betaaldatum dividend ontvangen.

Om alle mogelijke verwarringen weg te nemen, probeer ik het hier duidelijk te stellen. De peildatum (voor het bepalen wie in aanmerking komt voor het dividend) is een andere datum dan de betaaldatum. Doorgaans zitten hier een aantal dagen of weken tussen.De afbeelding hierboven is afkomstig van de dividendpagina van de website van Shell. Te zien is dat er met betrekking tot het dividend meerdere data relevant zijn voor het bedrijf. Echter, voor aandeelhouders zijn er maar twee data belangrijk: de ex-dividenddatum en de betaaldatum (payment date).

De ex-dividenddatum is de dag waarop het dividend van de koers van het aandeel wordt afgetrokken. De koers zal dan van de ene op de andere dag lager zijn zonder dat hier verhandeld volume mee gepaard gaat. In je rendement uit koerswinst ga je hier wel op achteruit. Maar netto blijf je met hetzelfde over. Wat je aan koerswinst verliest, krijg je terug in de vorm van dividend. De verhouding blijft hetzelfde. Het dividend ontvang je op de betaaldatum. De broker regelt dit automatisch.

Wanneer moet je de aandelen bezitten?

We hebben nu gezien welke data belangrijk zijn voor aandeelhouders. Maar we zijn de belangrijkste vergeten. Op geen van beide dagen wordt bepaald welke aandeelhouders recht hebben op het dividend. Dat gebeurt op een ander moment, namelijk op de cum-dividenddatum. Dit is de dag vóór de ex-dividenddatum. Alle aandeelhouders die op dit moment in het bezit zijn van één of meer aandelen hebben recht op een dividenduitkering. Het bedrijf bepaalt hoeveel dividend er per aandeel wordt uitgekeerd.

Het is belangrijk om de aandelen tot en met het sluiten van de beurs aan te houden om recht te blijven houden op het dividend. Wat je daarna met de aandelen doet, mag je zelf weten. Dat betekent dat je ook de aandelen weer mag verkopen, zelfs voor de betaaldatum. Vaak zie je dan ook dat de koers wat onregelmatig beweegt rondom de cum- en ex-dividenddatum. Beleggers proberen snel een graatje mee te pikken door snel het aandeel te kopen en vervolgens weer te verkopen.

Hulpmiddelen

Om in één oogopslag te kunnen wanneer de cum-dividenddatum is gebruik ik de tradingsoftware van TradingView. Dit is een gratis programma met enorm veel handige opties. Je kan op de horizontale as de dividenddatum instellen. Als je hierop klikt, verschijnt het volgende beeld met de onderdelen ‘date’, ‘gross’ en ‘payment date’. De ‘date’ is de cum-dividenddatum. Dat is de datum voor de ex-dividenddatum en dus voor ons de belangrijkste datum. Hierop wordt bepaald wie recht hebben op het dividend. Het dividend zal worden uitbetaald op de ‘payment date’. Hoe hoog het dividend is, wordt aangegeven met ‘gross’, oftewel het bruto-dividend over de periode. Dit wordt altijd aangegeven in de valuta van de index waaraan het bedrijf/aandeel genoteerd staat.

Mocht je nog geen gebruik maken van TradingView, dan kun je hier een account aanmaken. Bij het aanmelden ontvang je $30,- tegoed.

Open Whatsapp
1
Hulp nodig?
Heb je een vraag over de producten?
Stel je vraag gerust via Whatsapp!