Volume

Volume.


Technische traders zijn enorm afhankelijk van het volume dat op een bepaalde dag wordt verhandeld. Zonder inzicht in het verhandelde volume is de beweging van het aandeel slechts gebaseerd op de jaar- en kwartaalcijfers en daarmee op de waarde van het bedrijf. Dit zou alleen aan fundamentalistische traders materiaal bieden om een strategie op toe te passen. Maar combineer de ontwikkeling van de koers van een aandeel met het verhandelde volume en er komt een geheel nieuw werkveld bij. Technische traders kunnen hiermee complete strategieën los laten op de grafiek van een aandeel. De strategieën, en alle aspecten hiervan, komen in andere blogs aan bod. In deze blog staat alleen het onderwerp volume centraal.

Verhandeld volume

Het verhandelde volume is het best te zien in de dagelijkse grafiek van een aandeel. Het dagelijks verhandelde volume geeft het best aan wat de onderliggende oorzaak is van de koersontwikkeling van een bepaalde dag. Stijgt een aandeel bijvoorbeeld aanzienlijk zonder dat er een significante toename in volume te zien is, dan betekent dat er weinig aandelen van hand zijn verwisseld.

Verhandeld volume is het volume dat op een bepaalde dag daadwerkelijk is verhandeld. Verhandeld betekent dat het van de ene eigenaar naar de andere eigenaar is overgegaan. Achter elke transactie gaat dus een koper én een verkoper schuil. Een verhandeld volume van 1 houdt dus in dat er één transactie heeft plaatsgevonden, koop of verkoop.

Hoe meer volume er verhandeld wordt, hoe meer transacties er plaatsvinden. Het vullen van uitstaande koop- en verkooporders valt hier ook onder. Een gevulde order geldt ook als transactie en draagt bij aan het totale aantal verhandelde volume. Het verhandelde volume in verband met een prijsontwikkeling kent zes combinaties.

  1. Stijging + laag volume: bijna alleen maar kooptransacties, weinig of geen verkopen;
  2. Stijging + hoog volume: veel koop- en verkooptransacties, maar koop is hoger dan verkoop;
  3. Daling + laag volume: bijna alleen maar verkooptransacties, weinig of geen koop;
  4. Daling + hoog volume: veel koop- en verkooptransacties, maar verkoop is hoger dan koop;
  5. Zijwaarts + laag volume: weinig transacties;
  6. Zijwaarts + hoog volume: veel transactie, maar koop en verkoop houden elkaar in evenwicht.

Consequenties

Dit zijn de combinaties die mogelijk zijn. Elke combinatie heeft dus zijn eigen oorzaken en gevolgen. Uiteraard zijn hier kanttekeningen bij te zetten. Een stijging van meer dan 10% gaat bijna altijd gepaard met hoog volume. Hetzelfde geldt voor een daling. Er zijn immers veel transacties nodig om een dergelijke beweging in gang te zetten. Zo’n stijging kan dus bijna nooit onder combinatie 1 vallen. Om van een stijging in combinatie met laag volume te kunnen spreken dien je maximaal een koerswinst van 2 tot 3% aan te houden.

Stijgingen en dalingen op laag volume zijn de sterkste indicatoren voor de aanstaande beweging van een aandeel. Laag volume betekent dat er weinig orders meer uitstaan en dat een nieuwe grond onder de voeten wordt gezocht. Zodra het volume weer toeneemt is een nieuwe basis gevonden. Stijgingen en dalingen op hoog volume laten zien dat er sprake is van veel steun of weerstand. Een aandeel wil bijvoorbeeld graag omhoog, maar een grote lading weerstand (verkooporders) houdt de stijging tegen en laat het verhandelde volume gestaag toenemen. Zijwaartse bewegingen, op zowel hoog als laag volume, geven weinig informatie over de aanstaande beweging. Dit geeft vooral evenwicht aan. Een voorbeeld hiervan is te zien in de afbeelding. Op 29-05 was een enorme toename in volume te zien zonder dat het aandeel aanzienlijk hoger sloot dan waarop het opende. Het aandeel opende daarnaast ook niet op een gat. Koop en verkoop hielden elkaar dus in evenwicht.

Elk aandeel kent een gemiddeld dagelijks verhandeld volume. Zoals op de afbeelding te zien is, geeft de lijn door het volume aan wat het gemiddeld verhandelde volume is. Komt het verhandelde volume op een bepaalde dag hier boven, dan zijn er bovengemiddeld veel transacties. Blijft het er onder, dan ondergemiddeld. Verhandeld volume ten opzichte van het gemiddelde geeft in belangrijke mate hoe beleggers die dag gestemd zijn tegenover het aandeel. Is het aandeel die dag in trek of juist niet. 

Conclusie

We kunnen concluderen dat het volume een van de belangrijkste indicatoren is voor een technische trader. Combinaties tussen volume en een bepaalde ontwikkeling in de koers van een grafiek bieden aan een technische trader het instrument op zijn aan- en verkoopbeleid op toe te passen. Maak jezelf meester  van het belang van volume en ontdek zo snel mogelijk wat voor sentiment er over het aandeel heerst. In volgende blogs zal dieper op het volume in combinatie met de koersontwikkeling (in de vorm van patronen) worden ingegaan.

Open Whatsapp
1
Hulp nodig?
Heb je een vraag over de producten?
Stel je vraag gerust via Whatsapp!