Gaten

Gaten.


Het kan voorkomen dat een aandeel op een dag een stuk hoger opent dan de dag ervoor en een open ruimte creëert tussen de beide dagen. Het aandeel is geopend op een gat, of een gap, en het gat wordt gedurende de dag niet dichtgelopen. Het aandeel lijkt een gedeelte te hebben overgeslagen en zich te bewegen op nieuwe gronden. Maar waar gaat er daadwerkelijk schuil achter een gat?

Gaten lijken een zegen vanwege het grote gebied dat zij in staat zijn over te slaan, maar niet in alle gevallen heeft een gat ook daadwerkelijk het gewenste effect. In deze blog zullen wij kijken naar de verschillende soorten gaten en de gevolgen die deze gaten met zich meebrengen. Gaten kunnen immers belangrijke aanwijzingen geven ten aanzien van de aanstaande richting van het aandeel. Zij kunnen het startsein van een uitbraak aangeven, hier een vervolg aan geven of juist het signaal zijn om te verkopen. Gaten hoeven zeker niet ingelopen te worden om het aandeel hier ver boven uit te laten stijgen, maar een kenmerk van een gat is dat deze vroeg of laat waarschijnlijk toch ingelopen zal worden. Er zijn vier verschillende soorten gaten: Normale gaten, Uitbraakgaten, Vervolggaten en Uitputgaten. Allen zullen in deze blog aan bod komen.

Normale gaten

Het normale gat wordt, zoals de naam al aangeeft, niet gekenmerkt door abnormale bewegingen of gevolgen. Dit gat doet zich gewoonlijk voor binnen de gebruikelijke tradingrange en het openen op een gat binnen deze range heeft geen verdere belangrijke betekenis. Dit gat zal nagenoeg altijd worden ingelopen en worden gedicht binnen een paar dagen, maar niet altijd!

Stel dat een aandeel zich gewoonlijk beweegt tussen een koers van 95 en 105. Het openen op een gat van 99 naar 102 is geen indicatie dat het aandeel uit een patroon is gebroken en dat een nieuwe trend is ingezet. Het is slechts de visuele uitwerking van een aandeel dat op dat moment tijdelijk geen uitstaande verkooporders heeft kunnen vinden om te vullen. Het aandeel opent weliswaar op een gat, maar dit is zo marginaal dat er geen doorslaggevende conclusies uit getrokken kunnen worden. Een dergelijk gat zal bijna altijd gedicht worden. 

Niet altijd, echter, zal een dergelijk gat gedicht worden. Soms ontstaat een gat op een van de grenslijnen van het patroon en forceert het een uitbraak. In dat geval zal het gat voor een heel lange tijd niet gedicht worden. Een gat van dit kaliber valt niet meer onder een normaal gat, maar onder een uitbraakgat. 

Uitbraakgaten

Elke uitbraak door een horizontale grenslijn is geneigd te ontstaan op een uitbraakgat. De prijs heeft zich te lang opgehoopt tot een bepaalde koers en plotseling opent het aandeel van de ene op de andere dag een stuk hoger dan de vorige slotkoers. Nabeurs lijken alle uitstaande verkooporders te zijn geabsorbeerd en geen handel vindt plaats binnen een ruime marge waardoor een lege ruimte ontstaan in de grafiek ter hoogte van de horizontale grenslijn. De handel wordt op een hoger niveau weer opgepikt. Uitbraakgaten zijn niet geneigd om (op korte termijn) gedicht te worden en het aandeel zal nieuwe grond onder zijn voeten vinden om van daar uit verder te stijgen.

Uitbraakgaten doen altijd voor onder hoog volume. ‘Uitbraak’gaten onder laag of normaal volume zijn eerder geneigd om gedicht te worden. Hoewel deze ontwikkeling zonder toename in volume niet officieel als uitbraak kan gelden, is dit wel een teken dat het aandeel in het vervolg de verwachte stijging zal inzetten op hoog volume. Valse bewegingen worden immers zelden gecombineerd met gaten.

De sterkste uitbraken geschieden op een gat op hoog volume. Maar niet elke uitbraak doet zich voor op een opening op een gat. In sommige gevallen stijgt de koers van een aandeel gedurende een dag door een horizontale grenslijn op een toename van volume. Ook dit geldt als een officiële uitbraak, maar als ik mocht kiezen tussen dit of een uitbraak op een gat, kies ik altijd voor het tweede. De uitbraak geeft de aanzet voor een nieuwe trend of geeft vervolg aan de huidige trend. Het is onmogelijk vooraf vast te stellen hoe ver de uitbraak zal reiken.

Vervolggaten

De volgende variant ligt in het verlengde van het uitbraakgat, namelijk het vervolggat. Het is echter niet noodzakelijk dat een uitbraak op een gat dient te geschieden om een vervolggat  te creëren. Na een uitbraak kan een vervolggat altijd ontstaan. Belangrijk is in ieder geval dat er sprake is geweest van een uitbraak. 

Een vervolggat komt niet altijd voor, maar wanneer dit gebeurt is de betekenis hiervan enorm. Dit geeft namelijk aan hoe ver de initiële uitbraak nog geneigd is te reiken. Het vervolggat bevindt zich namelijk gewoonlijk halverwege tussen de uitbraak en het punt waar de trend zich weer omkeert. Meet vanaf het begin van de uitbraak tot het begin van het gat. Meet vervolgens vanaf waar de handel na het gat weer oppikt met eenzelfde maat om erachter te komen tot welk punt de initiële uitbraak zal reiken totdat deze zich omkeert. 

Vervolggaten komen voor tijdens snelle, nagenoeg rechte stijgingen of dalingen en soms kunnen hierdoor twee of meer gaten achter elkaar verschijnen in de grafiek. In dit geval is het moeilijker om daadwerkelijk te meten waar het halverwegepunt zit. Meet in zo’n geval als gat aan waar de handel hiervoor als laatst gestopt is tot waar handel na de gaten weer oppikt.  Het aandeel zal vervolgens in een periode van consolidatie terechtkomen of de trend laat zich uiteindelijk omkeren door middel van een uitputgat.

Uitputgat

Het uitputgat is de laatste in de reeks van gaten. De vaart moet een keer uit de stijging komen en dit gebeurt, als er meerdere gaten aan vooraf zijn gegaan, door middel van een uitputgat. Dit gat geeft de laatste sprong van de rally aan voordat het een periode van consolidatie of zelfs ommekeer ingaat. 

Het uitputgat is de laatste adem van een enorm snelle, bijna verticale, rally omhoog of omlaag. Het lijkt niet op te kunnen voor het aandeel totdat het opeens tegen een muur van weerstand aanloopt. Waar je vooraf nog zou kunnen denken dat het nog een vervolggat is laat de ontwikkeling van de prijs in combinatie met het volume de dag van het openen op een gat zien dat er sprake is van een uitputgat. De rally komt ten einde en het gat wordt ingelopen op een enorme toename in volume. Als de rally niet doorzet op een evenredig niveau als je zou verwachten met betrekking tot het verhandelde volume kun je ervan uitgaan dat je te maken hebt met een uitputgat.

Uitputgaten worden worden vrij snel gedicht, de meeste binnen een dag of twee tot vijf. Als we kijken naar het vorige voorbeeld kunnen we stellen dat het uitputgat zich bevindt op de vierde of zesde dag na het vervolggat. Op de vierde dag wordt het gat van die dag nog dichtgelopen en op de zesde dag wordt zelfs het het vervolggat gedicht op enorm volume. Beide dagen lijken tegen hetzelfde plafond aan te komen dat de oorzaak lijkt te zijn van het einde van de rally. De rally is hiermee in ieder geval ten einde gekomen. Maar of het aandeel hiermee in een periode van consolidatie terechtkomt of dat de trend in zijn geheel is omgekeerd zal moeten blijken.

Conclusie

Een uitputgat is zelden het eerste gat in een uitbraak. Er is vaak tenminste één gat aan voorafgegaan voordat een uitputgat zich laat zien. Het eerste zichtbare gat in de grafiek biedt dus vaak een goed startsein voor een rally of uitbraak of geeft juist aan dat de rally nog steeds aan de gang is. Maar met elk volgend gat wordt het aanhouden van de rally steeds twijfelachtiger. Bestudeer daarom de grafiek zo zorgvuldig mogelijk om te weten waar je mee te maken hebt. Gaten zijn een effectief hulpmiddel, doe er je voordeel mee!

Open Whatsapp
1
Hulp nodig?
Heb je een vraag over de producten?
Stel je vraag gerust via Whatsapp!