Dividend

Inhoud

Een reden voor beleggers om aandelen te kopen en te houden is om in te spelen op stijgingen in de koers. De aandelen vervolgens verkopen voor een hogere prijs dan waarvoor deze zijn gekocht levert winst op. Een mooie manier om geld te verdienen. Maar het is niet de enige! Er is nog een manier om geld te verdienen met aandelen. Een manier die een stuk passiever is, namelijk: dividend.

Dividend is een regelmatige uitkering van een deel van de winst dat het bedrijf maakt. Als beloning voor het risico dat aandeelhouders nemen om de aandelen te houden, keert het bedrijf dividend uit. Niet elk bedrijf overigens, maar daar kom ik later op terug. Dividend is dus een regelmatig winstuitkering aan aandeelhouders welke bovenop potentiële koerswinst komt. Afhankelijk van de voorwaarden van het bedrijf kan deze uitkering jaarlijks, halfjaarlijks, ieder kwartaal of zelfs iedere maand zijn. Dit verschilt per bedrijf.

Extra artikel: Lees hier meer over dividend

Payout ratio

Hoeveel dividend een bedrijf uitkeert verschilt ook per bedrijf. Dit bepaalt ieder bedrijf natuurlijk zelf. Een bedrijf bepaalt hoeveel procent het van de winst uit wil keren aan dividend. Dit wordt de uitbetaalverhouding genoemd, of de payout ratio. En gezonde payout ratio bevindt tussen de tussen 30 en 50%. Hierbij wordt dus tussen de 30-50% van de totale winst uitgekeerd als dividend. Een bedrijf kan er natuurlijk voor kiezen om meer of minder winst uit te keren als dividend. Een hogere dividenduitkering betekent dat het bedrijf minder winst overhoudt om te gebruiken voor de groei van het bedrijf of te herinvesteren. Aan de andere kant maakt het bedrijf, mits de winst goed is, haar aandelen wel aantrekkelijker voor beleggers. Een royaal dividend is waar aandeelhouders graag op af komen.

Het komt ook vaak genoeg voor dat bedrijven helemaal geen dividend uitkeren. Bedrijven zijn verre van verplicht om dit te doen. Het voordeel hiervan voor hen is dat alle winst (of omzet) gebruikt kan worden om te herinvesteren in de groei van het bedrijf. Het zijn doorgaans de (bedrijven van) groeiaandelen die geen dividend uitkeren. Dividendaandelen zijn de aandelen waar wel een flink dividend op wordt uitgekeerd. Dit is dus waar de verschillende categorieën aandelen weer terugkomen. Voor het aanschaffen van een aandeel is het altijd interessant om te onderzoeken of het bedrijf dividend uitkeert en binnen welke categorie het aandeel behoort.

Om het dividend te ontvangen moet je op een bepaald moment in het bezit zijn van het aandeel. Omdat een bedrijf niet alle aandeelhouders naar rato kan belonen voor het bezitten van een aandeel voor een bepaalde periode binnen de dividendperiode, houdt een bedrijf altijd een peildatum aan waarop wordt bepaald wie in aanmerking komen voor het ontvangen van het dividend. Alle aandeelhouders die op die datum eigenaar zijn van een aandeel zullen op de betaaldatum dividend ontvangen.

Extra: Bekijk hier een extra artikel over de payout ratio

Ex-dividend

Die datum heet de ex-dividenddatum. Op de ex-dividenddatum worden alle aandelen en de op het begin van die dag respectievelijke eigenaren gemarkeerd. Op de dag van uitbetaling wordt aan de aandeelhouders die op dat moment de aandelen in bezit hadden het dividend uitgekeerd. De ex-dividenddatum is de dag waarop je het aandeel in bezit moet hebben om gerechtigd te zijn om dividend te ontvangen over de betreffende periode. Het begin van de dag dus, voordat de markt opent. De aandelen op de dag zelf kopen telt niet. Eigenlijk moet je de aandelen dus al hebben vóór de ex-dividenddatum. Die dag heet de cum-dividenddatum. Dat is iets waar je goed rekening mee moet houden als je een aandeel wilt kopen om in te spelen op een aanstaande dividenduitkering.

Wat er vervolgens gebeurt op de ex-dividenddatum is dat het aandeel ex-dividend gaat (vandaar de naam). De hoogte van het dividend per aandeel over die periode wordt op die dag van de koers afgehaald. Stel dus dat een aandeel voorafgaand aan het ex-dividend gaan een koers heeft van 20 en het dividend per aandeel over de periode 1 is. Tijdens het ex-dividend gaan wordt de koers dan automatisch verlaagd tot 19. Dit voorkomt dat beleggers aandelen kopen om in aanmerking te komen voor het dividend en de dag later weer verkopen. Het nettoverschil is nihil. Wat je ontvangt aan dividend is tijdens het ex-dividend gaan van de koers afgetrokken. Bij de verkoop houd je onderaan de streep dus niets over, met uitzondering van wat prijsactie op de dag zelf.

Het is dus belangrijk om aandelen te bezitten op de cum-dividenddatum. Er zijn handige tools die je helpen om de relevante data te ontdekken. In TradingView kan je bijvoorbeeld eenvoudig dividenddata als indicator aanzetten. Ga naar ‘settings’, ‘events’ en klik vervolgens ‘dividend’ aan. Hiermee komen dagen van ex-dividend onder in de grafiek te staan. Als je hier vervolgens op klikt, zie je de ex-dividenddatum, het bruto-dividend per aandeel en de dag van uitbetaling. Het is niet nodig om aandelen te houden tot het moment van uitbetalen. De aandelen bezitten op de ex-dividenddatum is voldoende.

Extra: Lees hier meer over het ex-dividend gaan van een aandeel

Dividendpercentage (dividend yield)

Ik gaf al aan dat bedrijven een verschillende dividendstrategie kunnen hanteren. Sommige bedrijven keren geen dividend uit, sommigen een beetje en anderen juist heel veel. Waar je in dezen op moet letten is hoeveel dividend het bedrijf uitkeert relatief aan de hoogte van de koers. Een bedrijf kan bijvoorbeeld €10 per aandeel aan dividend uitkeren. Maar als het aandeel €1.000 kost om aan te schaffen, dan is het dividendpercentage (of dividend yield) alsnog maar 1%. Wanneer het aandeel €100 kost, dan is dit al 10%.

Je ontvangt in het laatste 10% dividend voor het hebben van het aandeel. En zoals je weet is dividend een passieve risicobeloning vanuit het bedrijf aan de aandeelhouder. Hier hoef je als belegger verder niets voor te doen. Een dividendpercentage van 10% betekent dat je in een jaar 10% aan passief rendement maakt over dat aandeel. Stel dat de koers over het verloop van het jaar gelijk blijft (€100). Je ontvangt in het jaar het dividend van €10 (= 10%) en verkoopt het aandeel een jaar later weer. Dan heb je dus 10% rendement gemaakt in dat jaar. Rekenen met het dividendpercentage is dus de handigste manier om te ontdekken hoeveel procent rendement je maakt aan dividend in een jaar. Deel hiervoor de hoogte van het dividend per aandeel over een jaar door de hoogte van de koers op een bepaald moment. Zo krijg je het dividendpercentage. Er zijn ook hier weer handige tools voor om snel te ontdekken wat de dividend yield is.

In TradingView is ook hier een indicator voor (zoek op ‘dividend yield’ in indicator).  In het voorbeeld is de dividend yield van Altria te zien. De dividend yield in TradingView is alleen op jaarbasis te zien. In een jaar kan qua koers veel gebeuren. En aangezien de koers en van de variabelen is voor het bepalen van de dividend yield, wil je het dividendpercentage iets actueler zien. Een stock screening website als simplywall.st biedt hiertoe de juiste informatie.

Hierna is de (op het moment van schrijven) actuele dividend yield van Altria te zien. Deze afbeelding en de afbeelding van TradingView zijn op dezelfde genomen. Op de jaarlijkse momentopname (2022) was de dividend yield hoger dan de huidige dividend yield. Dat is logisch. Want zoals je kunt zien is de koers vanaf de momentopname gestegen. Met een gelijkblijvende (absolute) dividend per aandeel en een stijgende koers, daalt de (relatieve) dividend yield.

Dividend yield altria

In het eerste voorbeeld over de dividend yield had ik het over een percentage van 10%. Een dividendpercentage van 10% lijkt een utopie maar er zijn wel degelijk aandelen waarop dit wordt uitgekeerd, al zijn het er weinig. In zo’n geval moet je altijd opletten of niet te veel van de winst wordt uitgekeerd en of de koers niet te veel zal lijden onder de uitkeer van het hoge dividend. De koers hoeft bijvoorbeeld maar 10% te zakken en je staat netto op break-even. Bedrijven met een dergelijke dividend yield vermijd ik daarom liever. Er wordt te veel geleund op het hoge dividend. Liever investeer ik in aandelen met een iets lagere dividend yield waarbij de potentie op koerswinst ook nog aanwezig is. Het aandeel Altria (tweede voorbeeld) is daarvan een goed voorbeeld. Alsnog is de dividend yield met 6,59% aan de hoge kant. Maar gebaseerd op andere fundamentals en hoe de grafiek ervoor ligt, is dit aandeel meer dan interessant om te kopen. Naast de relatief hoge dividend yield is een voldoende ruimte voor koerswinst. Die combinatie vind ik het krachtigst.

Het feit dat een bedrijf dividend uitkeert is al een sterk signaal dat het bedrijf gezond is (niet altijd). Hoe hoger hierbij het dividendpercentage is, hoe aantrekkelijker het wordt om het aandeel te hebben. Om te bepalen of het bedrijf een aantrekkelijk dividend uitkeert hanteer ik de volgende formules. Een dividend yield tussen de 0-1% is laag. Tussen de 1-3% is gemiddeld. En vanaf 3% wordt het hoog. Voor dividendaandelen wil je dus zoeken naar een hoge dividend yield.

Extra: lees hier meer over het dividendpercentage en dividendaandelen

Dividendverhoging

Waar je ten slotte naar wilt kijken met betrekking tot het dividend bij het aanschaffen van een aandeel is of het bedrijf het dividend (regelmatig) verhoogt. In het geval van Altria is te zien dat het bedrijf ieder jaar het dividend heeft verhoogd (groene lijn). Dat is een goed teken. Allereerst natuurlijk om mee te groeien met de inflatie. En ten tweede zodat de koers ook de ruimte krijgt om mee te groeien met het dividend zonder dat de dividend yield te veel wordt aangetast.

dividend increase stijging dividend yield

Conclusie

Dividend is een mooie manier om extra rendement te maken met het bezitten van aandelen. Dit is de meest passieve manier om geld te verdienen met aandelen en dit is ook wat veel investeerders gebruiken om hun passieve cashflow te vergroten. Er zijn apps en tools beschikbaar die tracken hoeveel dividend je ontvangt en dit terugrekenen naar een bedrag per maand. Niet ieder dividend wordt maandelijks uitgekeerd, dus zulke apps en tools zijn handig om hierin meer inzage te krijgen. DivTracker is bijvoorbeeld een app die ik hiervoor gebruik. Deze ondersteunt echter momenteel alleen nog dividend tracking van Amerikaanse aandelen.

Mijn strategie

Wat ik graag doe is mezelf een doel stellen met hoeveel dividend ik per maand wil ontvangen. Dit kan bijvoorbeeld €50, €500 of €3.000 zijn. Ik blijf dan dividendaandelen kopen totdat ik aan dit doel heb voldaan. Daarna stel ik mezelf een hoger doel. Dit is voor mij een manier om mijn passieve inkomen per maand te vergroten. Door middel van het stellen van doelen wordt en blijft het leuk. Passief inkomen door middel van dividend – en weten hoeveel je per maand ontvangt – is in mijn ogen een ideale manier richting meer financiële onafhankelijkheid. Een grote portfolio en inspelen op veel koerswinst is natuurlijk mooi (en dat doe ik ook). Maar het geeft je een minder goed beeld van hoeveel je te besteden hebt. En het genereert geen cashflow. Mocht je dus een grote portfolio hebben zonder dat dit een cashflow oplevert en hiervan willen leven, dan ben je in feite je vermogen aan het opeten. Ik leef liever van passieve cashflow en ik laat mijn vermogen dat die cashflow genereert zo veel mogelijk in stand. Ik schuif dus het liefst zo veel mogelijk van actief (inspelen op koerswinst) naar passief (inspelen op dividend).

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de aandelenmarkt?

Premium

Maandelijks
9
99
 • € 9,99 per maand
 • Volledige Markt- en Aandelenanalyse
 • Het meest relevante laatste nieuws
 • Volledige Technische Macro-analyse
 • Regelmatige bonussen
 • 3 Analyses van aandelen + terugblik
 • Toegang tot Stocktracker + Portfolio
 • Uitgebreide Crypto-analyse
 • 50% korting op mijn boek Trendtrading
 • Uw investering terugverdienen

Premium

Per kwartaal
27
49
 • € 9,16 per maand (9% korting)
 • Volledige Markt- en Aandelenanalyse
 • Het meest relevante laatste nieuws
 • Volledige Technische Macro-analyse
 • Regelmatige bonussen
 • 3 Analyses van aandelen + terugblik
 • Toegang tot Stocktracker + Portfolio
 • Uitgebreide Crypto-analyse
 • 50% korting op mijn boek Trendtrading
 • Uw investering terugverdienen

Premium

Jaarlijks
99
00
 • € 8,33 per maand (17,5% korting)
 • Volledige Markt- en Aandelenanalyse
 • Het meest relevante laatste nieuws
 • Volledige Technische Macro-analyse
 • Regelmatige bonussen
 • 3 Analyses van aandelen + terugblik
 • Toegang tot Stocktracker + Portfolio
 • Uitgebreide Crypto-analyse
 • 50% korting op mijn boek Trendtrading
 • Uw investering terugverdienen
Populair

Stuur een bericht

Vul je gegevens in zodat wij een bericht terug kunnen sturen en laat een bericht achter.

Open Whatsapp
1
Hulp nodig?
Heb je een vraag over de producten?
Stel je vraag gerust via Whatsapp!