De Bull- en Bearmarkt, de ommekeer

De Bull- en Bearmarkt, de ommekeer.


Zoals je inmiddels weet wordt de aandelenmarkt in grote lijnen gedomineerd door twee primaire trends, ofwel de beurzen zitten in een Bullmarkt, ofwel in een Bearmarkt. Daarnaast kennen beide markten periodes van tijdelijke onderbreking van de primaire trend, namelijk door middel van secundaire trends. Een secundaire trend is een correctie binnen de primaire trend die de prijs met eenderde tot tweederde doet teruggaan. Waar de koers tijdens een primaire Bullmarkt met 100 stijgt, zal tijdens een secundaire trend deze winst teruggebracht worden tot 33 tot 67. Normaliter duurt een secundaire trend niet langer dan drie maanden en keert de primaire trend zich niet om. Deze blijft in stand.

Een tweede correctie binnen de primaire trend gebeurt door een kleine trend. Deze duurt zelden langer dan drie weken, maar meestal zelfs minder dan zes dagen. Dit zijn de ‘slechte weken’ binnen een primaire trend en deze zullen ongetwijfeld een keer langs komen. Ook hier brengen de kleine trend geen omkering in de primaire trend teweeg. Hiervoor is meer nodig. Maar wat is er precies nodig om van een omkering in de primaire markt te kunnen spreken?

Hoe keert de markt zich van een Bullmarkt om in een Bearmarkt, of andersom?

Fases binnen primaire trends

Voordat we daadwerkelijk gaan kijken naar de voorwaarden voor een omkering in de markt is het belangrijk om te weten dat de primaire trends doorgaans drie fasen doorlopen. De eerste fase binnen een Bullmarkt is de ‘accumulatie’. Vooruitkijkende beleggers voelen dat de markt binnen afzienbare tijd aantrekt hoewel deze nu nog slecht is en de jaar- en kwartaalcijfers nog slecht zijn. Zij zijn bereid om aandelen te kopen tegen lagere prijzen en geleidelijk hun vraagprijs te verhogen (= accumulatie). Er is weinig activiteit in deze fase, maar dit begint langzaamaan toe te nemen. De tweede fase is die van stabiele vooruitgang en toenemende activiteit. De bedrijfscijfers worden beter en vangen opnieuw de aandacht. Dit is de fase van technische traders de beste winsten oogsten. Ten slotte komt de derde fase, de fase waarin de markt overloopt van activiteit terwijl het grote publiek zijn intrede maakt. Al het nieuws is goed, prijzen stijgen en halen vaak het voorpaginanieuws. Er lijkt echter een bubbel te ontstaan en de laaggeprijsde junk-aandelen doen het goed terwijl de eersteklas aandelen achter blijven. Dit is het begin van het einde.

Een Bearmarkt kent als eerste fase een periode van ‘distributie’. Deze fase vangt aan in de latere stadia van de Bullmarkt en tijdens deze fase zien vooruitkijkende investeerders dat de bedrijfscijfers tot abnormale hoogtes zijn gereikt en doen hun aandelen in toenemende mate van de hand (= distributie). De tweede fase word gekenmerkt door paniek. Het aantal kopers dunt uit en de verkopers worden dringender met hun verkopen wat de neerwaartse trend alleen maar versnelt tot uiteindelijk een nagenoeg verticale daling op enorm volume. De daling loopt in zijn paniek vaak net even te ver door waardoor na deze paniekfase een periode van herstel of zijwaartse beweging volgt. Hiermee begint de derde fase. Beleggers zijn minder geneigd om te verkopen en blijven liever vasthouden aan de aandelen die zij geweigerd hebben te verkopen tijdens de paniekfase of juist gekocht hebben tijdens de paniekfase, omdat zij dachten dat het aandeel goedkoop was. Naarmate de derde fase vordert wordt de neerwaartse beweging minder steil en nemen het aantal verkopen af. De Bearmarkt eindigt wanneer alles in de richting van slecht nieuws en slechte verwachtingen in de prijs is verdisconteerd. De Bearmarkt is voorbij voordat al het slechte nieuws uit de lucht is, de markt kijkt hier voorbij.

Uit het voorgaande kunnen we twee belangrijke zaken halen. Ten eerste blijkt dat primaire trends beginnen voordat de markten daadwerkelijk grote stappen zetten in de richting van de nieuwe trend. Een Bullmarkt vangt aan terwijl de markten nog enigszins neerwaarts of zijwaarts bewegen en het startsein van een Bearmarkt bevindt zich in de boog van stijging naar daling. Ten tweede wordt duidelijk dat een Bearmarkt steilere bewegingen produceert dan een Bullmarkt. De verliezen zijn scherper, maar de periode is daarentegen wel korter. Een Bearmarkt duurt doorgaans drie tot zes maanden terwijl een Bullmarkt normaal gesproken tussen de twee en vier jaar aanhoudt, soms zelfs langer. Een kanttekening bij het bovenstaande is overigens dat geen enkele Bull- of Bearmarkt gelijk is aan een andere. Er zijn te veel factoren die meespelen.

Hoe herken je een piek in de markt?

Om te beginnen is het van belang om dagelijks de indices in de gaten te houden terwijl zij hun weg omhoog werken. Op een van deze dagen overstijgt het volume dat van de dag ervoor, maar stijgt de koers van de index niet mee met de te verwachten stijging op zulk volume. Hoog volume zonder significante koersstijging of zelfs daling betekent dat een groot aantal verkopers de markt beheerst.

Een piek in de markt vormt zich doorgaans binnen drie tot zes specifieke dagen over een periode van vier tot vijf weken. Zo draait de algemene markt bijna altijd om na vier of vijf distributiedagen over een periode van vier of vijf weken. Soms zijn vier distributiedagen binnen drie weken zelfs voldoende om van een marktpiek te kunnen spreken. Een dag geldt als distributiedag wanneer een index meer dan 0,2% lager sluit dan de dag ervoor, maar wel op hoger volume dan de dag ervoor.

Na het vereiste aantal distributiedagen en een zichtbare daling zal de index toch proberen weer te stijgen. De rally zal mislukken of succesvol zijn. Om de rally succesvol te noemen is een sterke vervolgdag nodig. Als de markt niet in staat om een sterke vervolgdag te produceren is het definitief omgekeerd. De markt zal blijven proberen te rallyen, maar deze zullen te zwak zijn en falen. Het ontbreken van een vervolgdag zal inhouden dat je moet nadenken om een aantal van je posities te verkopen.

Een andere mogelijkheid om een verandering in de primaire trend te onderscheiden is om naar ontwikkeling van de leidende aandelen te kijken. Zodra deze aandelen zich abnormaal gaan gedragen, na een aantal jaar te zijn gestegen, kun je er vergif op innemen dat er problemen in het verschiet liggen. Een voorbeeld van abnormale activiteit is wanneer een leidend aandeel uitbreekt uit een derde- of vierdefase base. Deze bases zijn vaak gebrekkig en prijsschommelingen zijn wijder. Een ander voorbeeld is wanneer een leidend aandeel heel snel omhoog schiet na een jarenlange stijging en een climax top creëert. De leidende aandelen proberen de trend vast te houden door de prijs hoog te houden en de impressie van kracht te formeren, maar dit is slechts uitstel van het onvermijdelijke, het begin van de Bearmarkt. Pas helemaal op wanneer de leiders beginnen te wankelen en de meer speculatieve aandelen een opmars inzetten. Dit is vaak de laatste strohalm voordat de trend zich omkeert.

Zodra het signaal van de Bearmarkt is gegeven is het zaak om het grootste deel van je portefeuille van de hand te doen, of beter zelfs, short te gaan. Je kunt het beste geen nieuwe longposities innemen tijdens een Bearmarkt, want zoals je inmiddels weet: tegen de primaire trend is niet op te traden. Zit de Bearmarkt geduldig uit en wacht totdat je het startsein van een Bullmarkt krijgt. Wat je ook doet, stap niet te vroeg in. Veel beleggers houden ervan om te bodemvissen, beginnen met kopen in de hoop dat zij de ware bodem hebben geraakt. Vissen is gissen, dus weerhoudt je ervan om hier aan deel te nemen. Beter is het om te wachten tot de bodem daadwerkelijk is bereikt en je het signaal van een Bullmarkt krijgt.

Hoe herken je de bodem in de markt?

De markt zal altijd proberen te rallyen. Stap niet meteen in zodra de markt een een sprongetje omhoog maakt. Wacht tot de markt de nieuwe trend omhoog bevestigt en stap dan pas in. Om van een succesvolle rally te kunnen spreken is zoals we zagen een sterke en overtuigende vervolgdag nodig die de markt de nodige zet geeft om de weg omhoog in te zetten. De vervolgdag dient zich te bevinden ergens tussen de vierde en zevende dag na de eerste dag van de rally. Het volume is aanzienlijk hoger dan het dagelijks gemiddelde en de markt schroomt niet om 1,5 tot 2% hoger te sluiten dan de dag ervoor. De beslissende vervolgdag is het signaal dat de bodem is bereik, maar het betekent niet dat de markt meteen de weg omhoog inzet. Het kan nog een maand duren voordat de markt daadwerkelijk opwaartse beweegt. Maar het signaal is inmiddels afgegeven en posities kunnen vanaf dit moment weer worden ingenomen.

Het startsein van de Bullmarkt wordt dus eerder gegeven dan dat de markt opstijgt. De oorzaak ligt in de bewegingen van individuele aandelen. Het zijn de leiders in de markt die eerder op gang komen dan de rest van de markt. Het zijn dan ook de leiders die verantwoordelijk zijn voor het startsein van de Bullmarkt. De rest van de aandelen profiteert slechts van het positieve sentiment dat de leiders teweeg brengen. Het is dan ook van belang om zo snel mogelijk het startsignaal van een Bullmarkt te herkennen en mee te liften op het succes van de leiders. Het grote geld wordt namelijk verdiend in de eerste twee jaar van de Bullmarkt, wanneer de kracht van de leiders het sterkst is. De rest van de aandelen zal proberen aan te haken, maar als de vaart eruit is bij de leiders duur het niet lang voordat de trend zich opnieuw omkeert in een Bearmarkt. En zo begint de cyclus weer opnieuw.

Conclusie

Bull- en Bearmarkten doorlopen doorgaans drie fasen. De eerste fase, in het geval van een Bullmarkt, is die van accumulatie, waarin het startsein voor een nieuwe markt wordt gegeven. De Bullmarkt kent vervolgens een periode van stabiele vooruitgang, gevolgd door de intrede van het grote publiek. Zodra het grote publiek zijn intrede heeft gemaakt en winsten te ver op de onderliggende waarde vooruit lopen zijn het vooruitkijkende beleggers die door de roze wolk heen kijken, realistisch blijven en alvast beginnen met het verkopen van hun aandelen. De markt komt hiermee in een fase van distributie, wat het begin van de Bearmarkt aangeeft. Scherpe paniekverkopen brengen de markt op een dermate laag niveau dat kopers weer geneigd zijn in te stappen en de markt weer tot rust komt. Op dit moment is het wachten op het beginpunt van de volgende Bullmarkt en de cyclus weer van voren begint.

Besef van de fase waarin je je bevindt is de sleutel tot het maken van betere trades en grotere winsten. Het is niet het voorspellen van de markt of weten wat de markt gaat doen dat succes oplevert. Het is weten en begrijpen wat de markt de afgelopen tijd heeft gedaan en momenteel aan het doen is waar je het meest aan hebt. Herken het omslagpunt in de markt zo snel mogelijk en profiteer vanaf moment één van de kracht van de trend.

Open Whatsapp
1
Hulp nodig?
Heb je een vraag over de producten?
Stel je vraag gerust via Whatsapp!